Elevhälsa

På skolan finns ett elevhälsoteam som kan hjälpa dig med stora och små saker kopplat till dina studier. Följande personer och funktioner hittar du hos oss:

Plan mot kränkande behandling
Här
kan du läsa om Donnergymnasiets plan mot kränkande behandling.

Drog- och alkoholpolicy
Donnergymnasiet är en skola med nolltolerans mot droger och alkohol. Här kan du läsa mer om vår policy och handlingsplan för en drog- och alkoholfri skola.