Vanliga frågor

Hur ser schemat ut?

Vi har ett komprimerat schema så att eleverna ska slippa onödiga håltimmar. Här kan du se hur ett exempelschema kan se ut.

Vad innebär lektionsfri onsdag?

Onsdagar är oftast lektionsfria på Donnergymnasiet och används för självständiga studier, grupparbeten och studiebesök. Lärare finns alltid tillgängliga på skolan och eleverna spenderar oftast dagen i skolan.

Hur ser det ut med meritpoäng?

På samtliga program kan du få maximalt antal meritpoäng.

Valfrihet bland kurser?

Hos oss väljer du själv vilka programfördjupningskurser du vill läsa istället för att få färdiga kurspaket.

Vad får eleverna för stöd?

Varje elev har en lärare som mentor och studiestöd.

Hur ser elevhälsoarbetet ut?

Hos oss jobbar kurator, skolsköterska, speciallärare och specialpedagog varje dag. SYV och skolpsykolog är här en dag i veckan samt vid behov.  I vårt arbete är vi duktiga på att jobba förebyggande och främjande.

Hur ser det ut med skolmat?

Vi serverar en lunch och mellanmål och har ett elevdrivet skolcafé.