Vi ser gärna att du som vårdnadshavare är delaktig i gymnasietiden. Varje elev har en mentor som i huvudsak all kontakt sker med. Varje termin träffar mentorn eleven i form av utvecklingssamtal. Där är ni naturligtvis välkomna att delta. Information om detta kommer att gå genom eleven. Om du vill ha detaljerad information från skolan så kontakta bara elevens mentor.Varje läsår genomförs också ett informationsmöte för er vårdnadshavare. Den informationen kommer att gå genom eleverna och via hemsidan.Även om eleven är 18 år så ser vi gärna att ni är delaktiga i skolgången. Detta kan endast ske om eleven samtycker.