Om Donner

Donnergymnasiet har funnits i Göteborg sedan år 2000. Genom åren har vi fått vara med och forma starka och självständiga individer med en fantastisk kreativ förmåga, och hjälpa dem att göra sig redo inför nästa steg i livet. För att våra elever ska få ut så mycket som möjligt av sin gymnasietid tror vi att inlyftande över undervisningen och skolan som helhet är viktig. Vi vet att våra elever har stor kunskap och många bra idéer, därför ger vi eleverna möjligheten att vara delaktiga i undervisningens utformning och planering. Vi tror att detta bidrar till att skolan blir en härlig plats att gå till varje dag, ett tryggt utrymme där man får vara sig själv och en stabil plattform att växa och utvecklas på inför framtiden.

Översiktsbild över Donnergymnasiet och Eriksberg
Exempelschema med lektionsfria onsdagar

Lektionsfri dag

Vi har tagit fram en schemastruktur som vi tror skapar de bästa förutsättningarna för intressant och givande undervisning. Lärande är en process som tar tid, därför har vi främst långa lektionspass där du som elev får hela för- eller eftermiddagar att arbeta fokuserat med ett och samma ämne. Vi har även komprimerat schemat så att du slipper håltimmar och istället får effektiva dagar där du börjar och slutar ungefär samma tid varje dag. En dag i veckan är lektionsfri, där tanken är att du själv lägger upp din studietid. Skolan är alltid öppen som vanligt, lärarna finns tillgängliga på plats och eleverna spenderar vanligen hela den lektionsfria dagen i skolan. Detta ger dig ett större ansvar över dina studier och du får friheten att använda din tid som du känner att du behöver.

Våra Musik/Samhällselever har mycket enskild undervisning, så det schemat ser något annorlunda ut.

Hitta hit

Celsiusgatan 10
Donnergymnasiet ligger på Eriksberg, Norra Älvstranden i Göteborg. Vi har ett trivsamt, tryggt och centralt läge utan att ligga mitt i innerstaden och kollektivtrafiksförbindelserna är goda med både båt och buss från hela staden.

Från Centralstationen går buss 16 och 58, och från Frölunda Torg kan du ta buss 99 till Sörhallstorget som är den närmaste busshållplatsen. Från Klippan och Stenpiren tar du färjan till Eriksbergs färjeläge

Karta över Göteborg med hur lång tid det tar att åka kollektivt till Donnergymnasiet

Donner sedan 2000

Donnergymnasiet är en av de äldsta friskolorna i Göteborgsregionen och år 2020 firade vi hela 20 år. Vår lärarkår består av en blandning av både nya lärare och medarbetare som varit med oss sedan starten. För att blicka tillbaka har vi träffat några av de lärare som varit med från början och pratat med dem om hur de ser på skolan de varit med och skapat.

Tidslinje över Donners historia
Flera elever i skolans gemensamma lokaler

Mentorskap

På Donnergymnasiet har vi länge arbetat med det vi kallar för mentorskap. Mentorskapet innebär att vi erbjuder alla våra elever stöd i form av en trygg vuxen som man kan vända sig till med alla möjliga tankar och frågor, utan att behöva känna sig bedömd. Mentorskapet innebär även tid för studiecoachning och utrymme att gemensamt i klassen lyfta ämnen som berör livet både i och utanför gymnasiet. Detta är en viktig förutsättning för att vi ska kunna skapa den öppna, varma och trygga miljö vi strävar efter att upprätthålla på skolan.

Skolkultur

För att säkerställa den unika skolkultur vi har på Donnergymnasiet har vi tagit fram fyra kärnvärden som sammanfattar och beskriver det vi tycker är viktigt för vår verksamhet. Värderingarna tolkas och används av både lärare, personal och elever för att genomsyras i vardagen på skolan.

Delaktighet

Våra elever är studiemotiverade och handlingskraftiga  individer och vi har stort förtroende för deras förmågor. Som elev får man utrymme att påverka både undervisning och skola och ses som en viktig resurs i verksamhetens utveckling.

Omtanke

Ömsesidig respekt och välvilja mellan elever som lärare gör Donner till en plats där trivsel och trygghet är en påtaglig del av atmosfären. Stämningen bäddar för god gemenskap, stärker självkänsla och ger utrymme till att vara sig själv.

Kreativitet

Kreativitet är en avgörande kompetens i framtiden och på Donner jobbar vi i all undervisning med att utveckla och stärka elevernas förmåga att söka svar genom nya  tankesätt och perspektiv.

Kunskapande

Med genomtänkt och varierad undervisning på hög nivå, där eleverna både utmanas och inspireras, rustas de med goda kunskaper och en lust att lära mer.

Allmän presentation