2 SPÅR

Natur

Som naturelev på Donnergymnasiet i Göteborg är du fast besluten att förstå dig på människans och naturens alla komplicerade fenomen. Du vet också att ingenting kan ske utan att någon tar itu med det. På Naturvetenskapsprogrammet förenar du knivskarpa kunskaper med ett kreativt driv.

Välj spår

1
2
3
Forskning och hälsa

Mer biologi och kemi

Det här är ett spår för dig som vill hitta naturvetenskapliga lösningar på världens folkhälsoutmaningar. Här utforskar du medicinens och bioteknikens roll i en globaliserad värld. Dessutom får du undersöka hur forskningen kan skapa hållbarhet och rättvisa för nuvarande och kommande generationer.

I kursen Naturvetenskaplig specialisering får du fördjupa dig i forskningsetik, utföra laborationer inom genteknik och mikrobiologi, lära dig om läkemedelskemi och träffa forskare från universitet och näringsliv.

1
2
3
Kreativ och artificiell intelligens

Mer matte och fysik

Det här är ett spår för dig som vill använda matematiken för att förstå dig på morgondagens teknik. Här får du utmana din problemlösningsförmåga genom att arbeta både teoretiskt och praktiskt. Dessutom får du utforska och reflektera över vad som sker när gränserna mellan robot och människa suddas ut.

I kursen Matematik specialisering fördjupar du dig i modellering, programmering och simulering. Här får du utforska ämnen som ”big data” och självlärande algoritmer tillsammans med gästföreläsare från Chalmers och andra intressanta aktörer i branschen.

Bli en kreativ problemlösare
Lär dig att hitta alternativa lösningar
Naturvetenskapsprogrammet på Donnergymnasiet i Göteborg utvecklar din förmåga att söka svar genom att kombinera traditionell kunskap med nya tankesätt och perspektiv. Här blir du utmanad att inte ta den rakaste vägen till en lösning, utan att utforska nya spår och hitta alternativa resultat. Kreativ problemlösning är en värdefull kunskap som du har nytta av i såväl arbetsliv som under högre studier.
Rusta dig med framtidskompetens
Få en försmak av högre studier och möjliga karriärsval
Vi arbetar i nära samarbete med universitet och företag från Göteborg och undervisningen innehåller flera möten med intressanta representanter inom området för ditt spår. Här får du möjlighet att knyta värdefulla kontakter för framtiden och inspireras till möjliga studie- och karriärsval.
Bidra till hållbar utveckling
Erövra viktiga insikter om framtidens miljöfrågor
Undervisningen på naturvetenskapsprogrammet har ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Under dina tre år får du delta i och förverkliga flera miljöprojekt, både på skolan och tillsammans med utomstående aktörer i Göteborg. De flesta moderna företag arbetar idag mot tydliga hållbarhetsmål och här rustas du med kunskap och insikter som gör dig redo för framtidens miljöfrågor.
Intervju
Digitalt öppet hus (2021)
Poängplan: Natur
I poängplanen ser du detaljerat vilka kurser du läser under varje år. Sammanlagt läser du 2500 poäng under dina tre år på Donnergymnasiet.

Antagningsprovet består av följande delar:

Spelprov

Här får du träffa några av musiklärarna och visa dina musikaliska färdigheter på ett eller flera instrument. Du visar upp en låt som du själv valt och en obligatorisk låt som vi skickar ut i god tid före provet.

Valfri låt
Du spelar/sjunger en valfri låt, själv eller tillsammans med oss. Vill du ha komp skickar du ackord eller noter till oss i förväg. Du kan också spela/sjunga din valfria låt till en bakgrund eller helt utan komp.

Obligatoriska låtar
Du spelar/sjunger en av de obligatoriska låtarna för ditt instrument tillsammans med oss. I den här låten fokuserar vi på själva samspelet, och vi spelar med dig på låten! Spelar du ett ackordsinstrument så är det viktiga att du lär dig ackorden, inte melodin.

Sång:

17 år (Veronica Maggio)
Not
Text & Ackord
YouTube

Make You Feel My Love (Adele)
Not & text
YouTube

Gitarr:

Don’t Look Back In Anger (Oasis)
Ackord & text
YouTube

Play That Funky Music  (Wild Cherry)
Ackord
YouTube

Bas:

Yellow (Coldplay)
Ackord
YouTube

Play That Funky Music (Wild Cherry)
Ackord
YouTube

Piano:

Hey, Jude (The Beatles)
Ackord
YouTube

Sunny (Boney M.)
Ackord
YouTube

Trummor:

Hate To Say I Told You So (The Hives)
Trumkomp i notskrift
YouTube

Cantaloupe Island (Herbie Hancock)
Ackord & form
Melodi & ackord
YouTube

Blås:

Cantaloupe Island (Herbie Hancock)
Ackord & form
Melodi & ackord
YouTube

Tänk på att komma i god tid, se till att ditt instrument är stämt eller att du sjungit upp när provet börjar!

Gehörsprov

I samband med spelprovet får du härma försjungna melodier.

Rytmprov

I samband med spelprovet får du härma klappade rytmer.

Intervju

Ett personligt möte med några av musiklärarna. Vi samtalar om vem du är och vad du har för drömmar, mål och tankar om dina studier och din framtid.