2 INRIKTNINGAR

Samhäll

Samhällsvetenskapsprogrammet på Donnergymnasiet i Göteborg ger dig utrymme att utveckla ditt sociala engagemang och möjlighet att använda dina förmågor för att skapa ett bättre samhälle. Fördjupad analysförmåga och utanför boxen-tänkande, kommer du nyfiket och orädd att kunna ge dig in i samhällsdebatten.

Välj inriktning

1
2
3
Människan och mötet

Den beteendevetenskapliga inriktningen är till för dig som är nyfiken på människan och samspelet mellan grupp och individ. Genom att studera sociologi, kommunikation och psykologi ökar du din förståelse för mänskligt beteende och relationerna vi har till varandra. Här utvecklar du din ledarskapsförmåga och rustas med verktygen du behöver för att lära och leda dig själv och andra.

I kursen Makt, möten och mångfald* får du bredda din kulturella kompetens genom att utforska vad som sker vid kulturmöten i ett globaliserat samhälle.

1
2
3
Världen i fokus

Världen i fokus är en samhällsvetenskaplig inriktning för dig som brinner för globala frågor inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Med hjälp av kunskaper om det förflutna skapar du förståelse för nutida politiska system, processer och konflikter – och hittar lösningar på morgondagens samhällsutmaningar.

I kursen Global rättvisa* får du fördjupa dig i mänskliga rättigheter, studera hur levnadsvillkor påverkas av internationella relationer och ta reda på vad vi kan göra för att bidra till en hållbar utveckling.

*Ingår i kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

Högskoleförberedd genom kreativa lärprocesser
Ämnesöverskridande undervisning och levande teori
På samhällsvetenskapsprogrammet arbetar du över ämnesgränserna i flera projekt och aktuella samhällshändelser kopplas samman med det vi gör i klassrummet. Detta ger dig en förmåga att se på situationer ur olika perspektiv, kritiskt granska och komma till insikt om att det kan finnas flera svar på samma fråga. Det är en bra grund att stå på inför framtida studier och dessutom är det en vass egenskap att använda i European Youth Parliament, som du har möjlighet att delta i.
Bli en aktiv samhällsförändrare
Gör verklighet av ditt samhällsengagemang
Alla samhällselever på Donnergymnasiet i Göteborg får ta del av undervisning där fokus läggs på socialt och samhälleligt förändringsarbete. Genom en kurs i Entreprenörskap får du verktygen du behöver för att driva sociala frågor och skapa skillnad i både stort och smått. Du lär dig hur man sätter igång, utformar och genomför målinriktade processer och projekt – bland annat genom att starta egna initiativ under Musikhjälpen.
Stimulera din omvärldsnyfikenhet
Från Hisingen, via Stockholm, till Indien och vidare
På samhällsvetenskapspgrammet fördjupar du din förståelse för omvärlden och erövrar insikter om hur ditt och andras liv hänger ihop med olika samhällsstrukturer och globala frågor. Undervisningen börjar på lokal nivå och utvecklas stegvis med större, globala perspektiv. Något du upplever genom bland annat en samhällshajk till Stockholm i årskurs 1 och intressanta kurser som går på djupet kring det globala samhället
Intervju
Digitalt öppet hus (2021)
Poängplan: Samhäll
I poängplanen ser du detaljerat vilka kurser du läser under varje år. Sammanlagt läser du 2500 poäng under dina tre år på Donnergymnasiet.

Antagningsprovet består av följande delar:

Spelprov

Här får du träffa några av musiklärarna och visa dina musikaliska färdigheter på ett eller flera instrument. Du visar upp en låt som du själv valt och en obligatorisk låt som vi skickar ut i god tid före provet.

Valfri låt
Du spelar/sjunger en valfri låt, själv eller tillsammans med oss. Vill du ha komp skickar du ackord eller noter till oss i förväg. Du kan också spela/sjunga din valfria låt till en bakgrund eller helt utan komp.

Obligatoriska låtar
Du spelar/sjunger en av de obligatoriska låtarna för ditt instrument tillsammans med oss. I den här låten fokuserar vi på själva samspelet, och vi spelar med dig på låten! Spelar du ett ackordsinstrument så är det viktiga att du lär dig ackorden, inte melodin.

Sång:

17 år (Veronica Maggio)
Not
Text & Ackord
YouTube

Make You Feel My Love (Adele)
Not & text
YouTube

Gitarr:

Don’t Look Back In Anger (Oasis)
Ackord & text
YouTube

Play That Funky Music  (Wild Cherry)
Ackord
YouTube

Bas:

Yellow (Coldplay)
Ackord
YouTube

Play That Funky Music (Wild Cherry)
Ackord
YouTube

Piano:

Hey, Jude (The Beatles)
Ackord
YouTube

Sunny (Boney M.)
Ackord
YouTube

Trummor:

Hate To Say I Told You So (The Hives)
Trumkomp i notskrift
YouTube

Cantaloupe Island (Herbie Hancock)
Ackord & form
Melodi & ackord
YouTube

Blås:

Cantaloupe Island (Herbie Hancock)
Ackord & form
Melodi & ackord
YouTube

Tänk på att komma i god tid, se till att ditt instrument är stämt eller att du sjungit upp när provet börjar!

Gehörsprov

I samband med spelprovet får du härma försjungna melodier.

Rytmprov

I samband med spelprovet får du härma klappade rytmer.

Intervju

Ett personligt möte med några av musiklärarna. Vi samtalar om vem du är och vad du har för drömmar, mål och tankar om dina studier och din framtid.