Erasmus+

Erasmus+ är ett europeiskt utbytesprogram som ger elever möjlighet att studera och praktisera i Europa. Programmet främjar också samarbete och utbyte mellan lärare inom EU. Som elev på Donnergymnasiet har du möjlighet att studera eller praktisera utomlands i samarbete med Erasmus+.

Bild över hamninloppet i Göteborg

Utlandspraktik

Donnergymnasiet är ackrediterade för Erasmus+ år 2022-2027 som finansieras av EU. Fram till 2027 har Erasmus+ ett stort fokus på social delaktighet, den gröna och digitala omställningen och ungas delaktighet i det demokratiska livet.  

Donnergymnasiet är glada att få vara en samarbetspartner, där våra elever får möjlighet att åka på utbyte till andra europeiska länder och vi får välkomna våra partnerskolor till Göteborg. Alla våra gymnasieprogram går att kombinera med utlandspraktik.

Erasmus+ logga